SESYCARE | Transnationale projectbijeenkomst over “Vaardigheden in sociaal ondernemerschap voor jonge verzorgers van mensen met een chronische ziekte”

PERSBERICHT
Athene | 8 Oktober 2021

Een tweedaagse transnationale projectbijeenkomst over “Sociale ondernemersvaardigheden voor jonge verzorgers van mensen met een chronische ziekte” werd georganiseerd door het Griekse netwerk van verzorgers EPIONI op 23 en 24 september 2021 in het kader van het Europese Erasmus+ Project “SESYCARE”. Het algemene doel van het project is het samenvatten van de kennis over het leven van jonge mantelzorgers, met de nadruk op hun persoonlijke ervaringen, de impact van zorg, behoeften en omgangsgedrag, en het aanbieden van specifiek onderwijs en activiteiten op het gebied van sociaal ondernemerschap voor deze kwetsbare bevolkingsgroep.

De SESYCARE transnationale projectbijeenkomst in Athene werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit Griekenland, België, Servië, Italië, Slovenië, Kroatië, Nederland en Turkije, die ideeën uitwisselden over het eerste ontwerp van goede praktijken in de ondersteuning van jonge verzorgers die hun vaardigheden als sociaal ondernemer willen ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst werd een focusgroep gehouden met jonge mantelzorgers uit Nederland en Zweden over het onderwerp “Jonge mantelzorgers en waarom sociaal ondernemerschap relevant voor hen is”. Jonge mantelzorgers deelden hun eigen standpunten en ervaringen. De heer Nikos Chrysogelos, voormalig lid van het Europees Parlement, hield een welkomstwoord en deelde zijn beste wensen mee voor het SESYCARE-project en voor een vruchtbare uitwisseling van goede praktijken voor informele zorgverleners. Hij introduceerde de sociale coöperatie “Anemos Ananeosis” en de “Welcommon Hostel”, een ruimte in het centrum van Athene waar evenementen, tentoonstellingen en andere optredens kunnen worden georganiseerd. Dit laatste wordt beschouwd als een innovatief voorstel voor duurzaam toerisme, innovatie, kunst, sociale en arbeidsintegratie op basis van het idee van “gemeenschap”.

Daarnaast vond tijdens de tweede dag van de bijeenkomst een webinar plaats over “Caring for Carers”. Het webinar werd georganiseerd met de steun van de heer Stelios Kympouropoulos, lid van het Europees Parlement (MEP), en mevrouw Marietta Giannakou, lid van het Griekse Parlement, alsook van de burgemeester van de regio Vari-Voula-Vouliagmeni, de heer Grigoris Konstantellos, die allen wezen op de behoefte aan extra steun voor informele carrières.

De webinar werd voorgezeten door Spyridon Zormpas, voorzitter van EPIONI, die de projectpartners en deelnemers welkom heette en de vergadering opende. De heer Zormpas verwelkomde de ambtenaar van het bureau van het Europees Parlement in Griekenland en bedankte het verbindingsbureau van de EU in Griekenland hartelijk voor zijn steun, terwijl hij ook zijn waardering uitsprak voor de heer Chrysogelos, voormalig lid van het Europees Parlement, en mevrouw Marietta Giannakou, voormalig lid van het Europees Parlement, en voormalig minister van Volksgezondheid. In dit verband verwelkomden de beleidsmakers op hun beurt de leden van het partnerschap en wensten zij het allerbeste voor de samenwerking in het kader van het project.

Mevrouw Marietta Giannakou onderstreepte het goede moment voor zorgverlenersverenigingen om contact op te nemen met politici en te pleiten voor de ondersteuning van mantelzorgers. Na de welkomstwoorden gaven de projectpartners presentaties over het werk van hun organisatie, de stand van zaken met betrekking tot jonge mantelzorgers in hun respectieve landen, en hun strategie voor de uitvoering van het project. De heer Stecy Yghemonos presenteerde Eurocarers en het werk dat deze koepelorganisatie binnen de EU verricht en verwees naar de gevolgen van COVID-19 voor verzorgers op EU-niveau. Mevrouw Kelly Panagiotopoulou sprak over het voorkomen van depressie onder verzorgers en de heer Dimitrios Nikolsky, vertegenwoordiger van het Griekse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken, ging in op het instituut van de persoonlijke assistent. Mevrouw Noor Seghers van de KU Leuven beschreef de goede praktijken ter ondersteuning van verzorgers in België. Tot slot wees de heer Christos Prapas, faculteit van de Universiteit van West-Attica in Griekenland, op het belang van de ondersteuning van verzorgers als een zaak die rechtstreeks verband houdt met de volksgezondheid en de gezondheid van de gemeenschap.

Voor meer informatie over SESYCARE kunt u contact met ons opnemen via info@sesycare.eu en info@epioni.gr of per telefoon op +30 211 850 7085.

Programma: SESYCARE 23 & 24.9.21

 

 

%d bloggers liken dit: