Proje

Genç bakıcılar, hasta veya engelli aile üyelerine bakan çocuklar veya gençlerdir. Yetişkin aile bakıcılarına benzer bakım sorumluluklarını devralırlar ve özel desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu projenin amacı genç bakıcıların yaşamları ile ilgili bilgi birikimini kişisel deneyimlerine, bakımın etkisine ve ihtiyaçlara özel olarak odaklanarak özetlemek ve onlara bu durumlarla ilgili başa çıkma davranışlarını geliştirebilecekleri ve özel sosyal girişimcilik hakkında öğrenebilecekleri bir eğitim sunmak ve ayrıca, böyle savunmasız bir grubun arasında sosyal girişimcilik faaliyetlerini önermektir.
Genç bakıcılar genellikle ulusal ve yerel düzeylerde politika yapıcılar ve hizmet sağlayıcılar tarafından gizlenir, unutulur veya görmezden gelinir. Toplum bakımı, aile bakımı ve çocuk hakları literatüründe yer almazlar ve genç bakıcıların deneyimleri ve ihtiyaçları sosyal ve aile politikalarında açıkça tanınmamaktadır. Bakım verme sorumluluklarının genç bakıcıların sağlığı veya psiko-sosyal gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkileri daha fazla belgelenmelidir. Avrupa çatı derneği Eurocarers’a göre yapılan çeşitli araştırmalar, kronik hasta üyeleri olan ailelerdeki pek çok gencin bakıma büyük ölçüde dahil olduğunu bildirmiştir. Bu sorumluluk nedeniyle zamanlarının çoğunu evde geçirirler. Bakıcılık deneyimleri yaygın olmasına rağmen, gençler akrabalarının durumunu diğerlerinden gizler. Ayrıca genç bakıcılar olarak tanımlanmak istemezler ve dolayısıyla sosyal deneyimleri sınırlıdır. Bu çocuklar veya ergenler “normal bir hayat” yaşamak istiyorlar. Aile üyelerinin ihtiyaçlarına kendilerininkinden daha öncelik verirler.
Bu gençlerin, aile üyelerinin gerçek ihtiyaçlarını tanımalarını sağlayacak profesyonel desteğe ihtiyaçları vardır. Sosyal girişimci, toplum temelli sorunları çözme potansiyeline sahip yeni uygulamaları takip eden kişidir. Bu bireyler, girişimleri yoluyla toplumda olumlu değişiklikler yaratmak için risk ve çaba göstermeye isteklidirler. Bir sosyal girişimci, sadece kar peşinde koşmakla değil, daha büyük sosyal fayda için bir iş kurmakla ilgilenir. Ailesinde hastalık geçmişi olan kişilerin toplum temelli sorunların farkına varması sık karşılaşılan bir durumdur. Çeşitli raporlar, 2007’den beri etkilenen çocukların ve ergenlerin durumunun uluslararası araştırmalarda önemli bir yer edindiğini göstermektedir. Dahil edilen çalışmalara dayanarak, genç bakıcıların olgusunu tanımlamaya ve açıklamaya yardımcı olan teorik modelleri belirlemek mümkündür.

Uygun destek ve müdahaleler sağlamak için, aile odaklı bir bakış açısının hayati önem taşıdığının bilinmesi ve dikkate alınması profesyoneller için oldukça önemlidir. Bu proje ile gençlere yönelik sosyal girişimcilik becerileri sunmaya odaklanacağız ve onları AB tarafından finanse edilen fırsatlar ve eğitimler hakkında bilgilendireceğiz.

%d blogcu bunu beğendi: