Het project

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die voor zieke of gehandicapte familieleden zorgen. Ze nemen zorgverantwoordelijkheden over die vergelijkbaar zijn met die van volwassen mantelzorgers en hebben speciale ondersteuning nodig. Het doel van dit project is om de goede praktijken en essentiële kennis over het leven van jonge mantelzorgers samen te vatten met een speciale focus op hun persoonlijke ervaringen, de impact van zorg, behoeften, incasseringsvermogen en attitude, en om specifiek onderwijs in sociaal ondernemerschap aan te bieden en activiteiten op het gebied van sociaal ondernemerschap aan te bieden aan deze kwetsbare groep.
Jonge mantelzorgers worden vaak verborgen, vergeten of genegeerd door beleidsmakers en dienstverleners op nationaal en lokaal niveau. Ze komen niet voor in de literatuur over gemeenschapszorg, gezinszorg en kinderrechten; en de ervaringen en behoeften van jonge mantelzorgers worden niet expliciet erkend in de sociale zekerheid (sociale zaken, gezondheidszorg, gezinszorg. Etc). De lange termijn implicaties van mantelzorgtaken voor de gezondheid van jonge mantelzorgers of de psychosociale ontwikkeling moeten verder worden gedocumenteerd. Verschillende onderzoeken volgens de Europese overkoepelende vereniging Eurocarers meldden dat veel jongeren in gezinnen met chronisch zieke leden sterk betrokken zijn bij de zorg. Vanwege deze verantwoordelijkheid brengen ze de meeste tijd thuis door. Hoewel de mantelzorgervaringen alomtegenwoordig zijn, verbergen jongeren de omstandigheden van hun familieleden voor anderen. Ze willen ook niet als jonge mantelzorgers worden aangemerkt. Hun sociale ervaringen zijn dus beperkt. Deze kinderen of jongeren zouden graag een ‘normaal leven’ willen leiden. Ze geven voorrang aan de behoeften van hun gezinslid boven die van henzelf.
Die jongeren hebben professionele ondersteuning nodig, die de echte behoeften van hun gezinsleden erkent. Een sociaal ondernemer is iemand die nieuwe toepassingen nastreeft die het potentieel heeft om gemeenschapsproblemen op te lossen. Deze individuen zijn bereid het risico en de inspanning op zich te nemen om via hun initiatieven positieve veranderingen in de samenleving te creëren. Een sociaal ondernemer is geïnteresseerd in het starten van een bedrijf voor een groter maatschappelijk belang en niet alleen voor het nastreven van winst. Het komt niet zelden voor dat mensen met een familiegeschiedenis van ziekte in hun familie zich bewust worden van gemeenschapsproblemen. Uit diverse reviews blijkt dat de situatie van getroffen kinderen en adolescenten sinds 2007 een belangrijke plaats heeft ingenomen in internationaal onderzoek. Op basis van de recente onderzoeken is het mogelijk om theoretische modellen te identificeren die helpen bij het beschrijven en verklaren van het fenomeen jonge mantelzorgers.
Om passende ondersteuning en interventies te kunnen bieden, is het van belang dat de professionals weten en bedenken dat een gezinsgericht perspectief essentieel is. We zullen ons concentreren op het aanbieden van sociale ondernemersvaardigheden en hen informeren over door de EU gefinancierde kansen en opleidingen voor jongeren die hun sociaal ondernemerschap willen ontwikkelen.

%d bloggers liken dit: