Bir Erasmus + projesi olarak AB tarafından finanse edilen SESYCARE, genç bakıcılara sosyal girişimcilik becerileri kazandırmayı ve onlara Avrupa Birliği tarafından fonlanmış projelere erişim fırsatları sağlamayı hedefliyor.
Social Entrepreneurship Skills to Young
CAREgivers of perople with chronic Illness

Proje

Genç bakıcılar, hasta veya engelli aile üyelerine bakan çocuklar veya gençlerdir. Yetişkin aile bakıcılarına benzer bakım sorumluluklarını devralırlar ve özel desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu projenin amacı genç bakıcıların yaşamları ile ilgili bilgi birikimini kişisel deneyimlerine, bakımın etkisine ve ihtiyaçlara özel olarak odaklanarak özetlemek ve onlara bu durumlarla ilgili başa çıkma davranışlarını geliştirebilecekleri ve özel sosyal girişimcilik hakkında öğrenebilecekleri bir eğitim sunmak ve ayrıca, böyle savunmasız bir grubun arasında sosyal girişimcilik faaliyetlerini önermektir.
Genç bakıcılar genellikle ulusal ve yerel düzeylerde politika yapıcılar ve hizmet sağlayıcılar tarafından gizlenir, unutulur veya görmezden gelinir. Toplum bakımı, aile bakımı ve çocuk hakları literatüründe yer almazlar ve genç bakıcıların deneyimleri ve ihtiyaçları sosyal ve aile politikalarında açıkça tanınmamaktadır. Bakım verme sorumluluklarının genç bakıcıların sağlığı veya psiko-sosyal gelişimi üzerindeki uzun vadeli etkileri daha fazla belgelenmelidir. Avrupa çatı derneği Eurocarers’a göre yapılan çeşitli araştırmalar, kronik hasta üyeleri olan ailelerdeki pek çok gencin bakıma büyük ölçüde dahil olduğunu bildirmiştir.

SESYCARE iyi uygulama kılavuzunu okuyun

Kronik hastalığı veya engeli olan kişilerin genç bakıcılarını desteklemek için iyi uygulamalar.

PROJE SÖZLEŞME NO : 2020-2-EL02-KA205-006146

Avrupa Komisyonu’nun bu sayfanın üretimi için verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriğionayladığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.