Het Erasmus + -project SESYCARE zal jonge mantelzorgvers vaardigheden op het gebied van sociaal ondernemerschap bieden en hen de kans bieden toegang te verkrijgen tot door de EU gefinancierde projecten.
Social Entrepreneurship Skills to Young
CAREgivers of perople with chronic Illness

Het project

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die voor zieke of gehandicapte familieleden zorgen. Ze nemen zorgverantwoordelijkheden over die vergelijkbaar zijn met die van volwassen mantelzorgers en hebben speciale ondersteuning nodig. Het doel van dit project is om de goede praktijken en essentiële kennis over het leven van jonge mantelzorgers samen te vatten met een speciale focus op hun persoonlijke ervaringen, de impact van zorg, behoeften, incasseringsvermogen en attitude, en om specifiek onderwijs in sociaal ondernemerschap aan te bieden en activiteiten op het gebied van sociaal ondernemerschap aan te bieden aan deze kwetsbare groep.

Jonge mantelzorgers worden vaak verborgen, vergeten of genegeerd door beleidsmakers en dienstverleners op nationaal en lokaal niveau. Ze komen niet voor in de literatuur over gemeenschapszorg, gezinszorg en kinderrechten; en de ervaringen en behoeften van jonge mantelzorgers worden niet expliciet erkend in de sociale zekerheid (sociale zaken, gezondheidszorg, gezinszorg. Etc).

Lees de SESYCARE gids voor goede praktijken

Goede praktijken om jonge verzorgers van mensen met een chronische ziekte of handicap te ondersteunen.

OVEREENKOMSTNUMMER 2020-2-EL02-KA205-006146


De ondersteuning van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring met betrekking tot de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie in deze publicatie.