Genç Bakımverenler ve Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik (SG), sosyal bir ihtiyacı karşılamak için yollar bulmak ve bulunan yolları uygulamakla ilgilidir. Araştırmacılar sosyal girişimcilik niyetinin (SGN) oluşmasında toplum yanlısı motivasyon, içsel motivasyon ve cinsiyetin rolünü incelemişlerdir. Toplum yanlısı motivasyon, bireyin diğer insanlarla veya gruplarla ilgilenme arzusunu ifade ederken içsel motivasyon bireyin kişisel tatminine yönelik bir faaliyettir. Araştırmacılar 145 erkek ve 162 kadın katılımcıyı örneklem olarak seçmiş ve yaptıkları araştırma daha yüksek düzeyde toplum yanlısı motivasyona sahip bireylerin sosyal girişimci olmak için daha fazla istek gösterdiğini ortaya koymuştur. Araştırmaları erkek katılımcıların kadınlardan daha yüksek SGN’ye sahip olduğunu göstermesine rağmen erkeklere kıyasla daha fazla kadın geçmiş gönüllülük deneyimine sahiptir. Ancak geçmiş gönüllülük deneyimi olan kadınlar daha düşük SGN’ye sahiptir. Araştırmacılar bu sonuçları kadınların küçük yaşlardan itibaren bakım verme ve yardım etme eğilimlerine işaret ederek açıklamakta ve kadınların erkeklere kıyasla daha yoğun stres yaşamalarına ve yaşadıkları duygusal yükün sosyal girişimcilik rolünü daha az tercih etmelerine neden olabileceğini vurgulamaktadır ancak bu düşünceyle çelişen bazı örnekler de mecuttur (Yamini vd., 2020).
Genç bakımverenler, hasta olan veya psikolojik ya da fiziksel sorunlarla yaşayan aile üyelerine bakan çocuklar veya gençlerdir. Genç bakımverenler için literatür sınırlıdır ancak araştırmacılar, kritik sağlık koşullarıyla yaşayan aile üyelerini ve savunmasız yetişkinleri desteklemede sosyal girişim ve girişimcilik rollerinin önemini göstermektedir (Heyworth-Thomas vd., 2019). Örneğin, Lori La Bey 25 yıllık emlakçılık kariyerini bırakmış ve yaşlanan ebeveynleri La Bey’in girişimcilik ruhunu geliştirmiştir. Demans bakımına yönelik bir şirket olan “Alzheimer’s Speaks “i kurmuştur. Bakımverenlere ve yaşlılara Alzheimer Hastalığı hakkında bilgi vermek ve başa çıkma stratejileri sunmak için konuşma ve eğitim seminerleri düzenlemektedir. Ayrıca, bakımverenlere yardımcı olmak ve bu bireylerin neyle başa çıktıklarını daha iyi anlamalarını sağlamak için “Demans Sohbeti” gibi bir eğitim platformu aracılığıyla bu bakım faaliyetlerine yönelik bir sosyal destek platformu olarak hizmet veren bir web sitesi oluşturmuştur (Botek, t.y.).
Sosyal girişimciler, sosyal bir misyonu yerine getirmek amacıyla girişimcilik faaliyetlerinde bulunurlar. Araştırmacılar, sosyal girişimcilerin bakımını hem amaç hem de süreç olarak değerlendirmektedir. Sosyal girişimcilerin belirli konulara veya belirli insanlara önem verdiklerini ve bakıma ihtiyacı olan insanların çoğunluğuna bakmak için daha geniş bir sorumluluk hissettiklerini öne sürmektedirler (André & Pache, 2016). Örneğin, 50 yaşına giren hırslı bir kadın olan Anita Darden Gardyne, yaşlanan annesine ve çocuklarına günlük rutininin devam eden bir parçası olarak bakmaktadır. İşini başarılı bir şekilde büyütmek ve ailesine bakmak için köyüne dönmüştür. Sonrasında aile bakımına odaklanan bir teknoloji şirketi olan Onēva’yı kurmuştur. Onēva bakım verenlerin, müşterilerin ve işletmelerin refahını artıran bir teknoloji platformudur (Gardyne, 2020; Oneva, t.y.).
Tahminen 30 yaş üstü bakımveren katılımcıları içeren araştırma verileri, katılımcıların inme kulüplerindeki deneyimlerini; paylaşmak için önemli bir fırsat, pratik bilgi ve duygusal destek elde etmek için gayri resmi bir yol olarak gördüklerini göstermiştir. Bir bakımveren, kulüplerin diğer üyeleri de inmeden kaynaklanan bazı zorlukları paylaştığı için ‘inme kulübü ve edindiği arkadaşlar olmadan başa çıkamayacağını’ bildirmiştir. Benzer şekilde, başka bir bakımveren katılımcı, daha geniş bir sosyal fayda sağlamak için inme kulüplerinin yönetimini devralma sürecine katılmıştır (Heyworth-Thomas vd., 2019).
Bu nedenle, bakımverenler toplum desteği sağlamak için sosyal girişim rollerine daha fazla odaklanabilirler. Bakımverenler genç yaşta olabilir ve aynı zamanda daha geniş bir sosyal faydayla bir iş kurmakla ilgilenebilirler, ancak bakımveren genç sosyal girişimciler hakkında özel bir araştırma çalışması veya veri bulunamamıştır. Elde edilen veriler, daha önce bakımveren rolüne sahip girişimcilerin 25 yaşından sonra girişimcilik rollerine başlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun potansiyel açıklamalarından biri, gençlerin sınırlı finansal kaynaklara, destek ve deneyim eksikliğine sahip olmaları olabilir. Bu nedenle onları desteklemek ve bu savunmasız gruba sosyal girişimcilik eğitimi sunmak iyi bir fikir olabilir.

Referanslar
André, K. ve Pache, A. C. (2016). From caring entrepreneur to caring enterprise: Addressing the ethical challenges of scaling up social enterprises. Journal of Business Ethics, 133(4), 659-675.
Botek, A. (t.y.). Trial by fire: Caregiving forges a new breed of entrepreneur. Aging Care. https://www.agingcare.com/articles/caregiving-skills-time-management-entrepreneur-153137.htm

Gardyne, A. D. (2020, 25 Aralık). How I started my business while also being my family’s caregiver. Hermoney. https://hermoney.com/earn/entrepreneurship/how-i-started-my-business-while-also-being-my-familys-caregiver/
Heyworth-Thomas, E. M. ve Jones, R. (2019). Social enterprise: bridging the gap between the statutory and third sector. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 20(2), 80-89.
Oneva (t.y.). https://www.oneva.com/
Yamini, R., Soloveva, D. ve Peng, X. (2020). What inspires social entrepreneurship? The role of prosocial motivation, intrinsic motivation, and gender in forming social entrepreneurial intention. Entrepreneurship Research Journal.%d blogcu bunu beğendi: