Νέοι φροντιστές και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Άρθρο της Elif Caliskan, που πραγματοποιεί την πρακτική της άσκηση στο φορέα μας στα πλαίσια των σπουδών της και του προγράμματος Erasmus+

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΚΕ) αφορά την εξεύρεση και εφαρμογή τρόπων για την κάλυψη μιας κοινωνικής ανάγκης. Οι ερευνητές διερεύνησαν το ρόλο των φιλοκοινωνικών κινήτρων, των εσωτερικών κινήτρων και του φύλου στη διαμόρφωση της πρόθεσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΠΚΕ). Ενώ το φιλοκοινωνικό κίνητρο αναφέρεται στην επιθυμία του ατόμου να φροντίσει άλλους ανθρώπους ή ομάδα, το εσωτερικό κίνητρο είναι μια δραστηριότητα για την προσωπική ικανοποίηση του ατόμου. Οι ερευνητές πήραν δείγμα 145 ανδρών και 162 γυναικών συμμετεχόντων και η έρευνά τους δείχνει ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα φιλοκοινωνικού κινήτρου επιδεικνύουν μεγαλύτερη επιθυμία να γίνουν κοινωνικοί
επιχειρηματίες. Αν και η έρευνά τους δείχνει ότι οι άνδρες συμμετέχοντες έχουν υψηλότερο ΠΚΕ από τις γυναίκες, περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες είχαν προηγούμενη εθελοντική εμπειρία, αλλά οι γυναίκες με προηγούμενη εθελοντική εμπειρία έχουν χαμηλότερο ΠΚΕ. Οι ερευνητές εξηγούν αυτά τα αποτελέσματα επισημαίνοντας τις τάσεις φροντίδας και βοήθειας των γυναικών από νεαρή ηλικία και αυτό μπορεί να προκαλεί στις γυναίκες να βιώνουν το άγχος πιο έντονα από τους άνδρες και η συναισθηματική επιβάρυνση που βιώνουν να τις κάνει να προτιμούν λιγότερο τον ρόλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που αντικρούουν αυτή την ιδέα (Yamini κ.ά., 2020).
Οι νέοι φροντιστές είναι παιδιά ή νέοι που φροντίζουν τα μέλη της οικογένειάς τους που είναι άρρωστα ή αντιμετωπίζουν ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα. Η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη για τους νέους φροντιστές, αλλά οι ερευνητές δείχνουν τη σημασία των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών ρόλων στην υποστήριξη των μελών της οικογένειάς τους και των ευάλωτων ενηλίκων που ζουν με κρίσιμες καταστάσεις υγείας (Heyworth-Thomas κ.ά., 2019). Για παράδειγμα, η Lori La Bey εγκατέλειψε την καριέρα της επί 25 χρόνια, ως μεσίτρια κατοικιών και οι γηράσκοντες γονείς της ενίσχυσαν το επιχειρηματικό πνεύμα της La Bey. Δημιούργησε το Alzheimer Speaks, μια εταιρεία για τη φροντίδα της
άνοιας. Διεξάγει ομιλίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για να διδάξει τους φροντιστές και τους ηλικιωμένους σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ και παρέχει στρατηγικές αντιμετώπισης.
Δημιούργησε επίσης έναν ιστότοπο που χρησιμεύει ως πλατφόρμα κοινωνικής υποστήριξης για αυτές τις δραστηριότητες φροντίδας μέσω μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας όπως, για να βοηθήσει τους φροντιστές και να παρέχει καλύτερη κατανόηση για το τι αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα (Botek, ό.η.).
Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με στόχο την εκπλήρωση μιας κοινωνικής αποστολής. Οι ερευνητές αξιολογούν ότι η φροντίδα των κοινωνικών επιχειρηματιών είναι τόσο στόχος όσο και διαδικασία. Προτείνουν ότι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες νοιάζονται για συγκεκριμένα ζητήματα ή συγκεκριμένους ανθρώπους και αισθάνονται μια ευρύτερη ευθύνη να φροντίσουν την πλειοψηφία των ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα (André και Pache, 2016). Για παράδειγμα, η Anita Darden Gardyne, μια φιλόδοξη γυναίκα, η οποία κλείνει τα 50 της χρόνια, φροντίζει επίσης την ηλικιωμένη μητέρα της και τα παιδιά της ως συνεχές μέρος της καθημερινότητάς της. Στράφηκε στο χωριό της για να αναπτύξει με επιτυχία μια επιχείρηση καθώς και να φροντίσει την οικογένειά της. Δημιούργησε μια τεχνολογική εταιρεία, την Onēva, η οποία επικεντρώνεται στην οικογενειακή φροντίδα. Πρόκειται για μια τεχνολογική πλατφόρμα που βελτιώνει την ευημερία των φροντιστών, των πελατών και των επιχειρήσεων (Gardyne, 2020- Oneva, ό.η.). Τα ερευνητικά δεδομένα που περιλαμβάνουν εκτιμώμενους συμμετέχοντες φροντιστές ηλικίας 30+ ετών έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν τις λέσχες εγκεφαλικών επεισοδίων ως μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ως μια άτυπη οδό για την απόκτηση πρακτικών πληροφοριών και συναισθηματικής υποστήριξης. Ένας φροντιστής ανέφερε ότι δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς τη λέσχη εγκεφαλικών επεισοδίων και τους φίλους που έχει αποκτήσει, καθώς τα άλλα μέλη των λεσχών μοιράζονται κάποιες από τις σχετικές δυσκολίες που προκύπτουν από το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ομοίως, ένας άλλος συμμετέχων φροντιστής εντάχθηκε στη διαδικασία ανάληψης της λειτουργίας των λεσχών εγκεφαλικού επεισοδίου για την παροχή ευρύτερου κοινωνικού οφέλους (Heyworth-Thomas κ.ά., 2019).
Έτσι, οι φροντιστές θα μπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο σε ρόλους κοινωνικής επιχείρησης για την παροχή κοινοτικής υποστήριξης. Οι φροντιστές μπορεί να βρίσκονται σε νεαρή ηλικία και να ενδιαφέρονται επίσης να ξεκινήσουν μια επιχείρηση την επόμενη περίοδο με ευρύτερο κοινωνικό όφελος, αλλά δεν έχει βρεθεί συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη ή στοιχεία για νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες που είναι φροντιστές. Τα στοιχεία που βρέθηκαν δείχνουν ότι οι επιχειρηματίες που έχουν προηγούμενο ρόλο φροντίδας είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν τον επιχειρηματικό τους ρόλο μετά τα 25 τους χρόνια. Μια από τις πιθανές εξηγήσεις για αυτό μπορεί να είναι επειδή οι νέοι έχουν περιορισμένες οικονομικές πηγές, έλλειψη υποστήριξης και εμπειρίας, οπότε θα ήταν ίσως καλή ιδέα να τους στηρίξουμε και να προσφέρουμε εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα σε αυτή την ευάλωτη ομάδα.

Βιβλιογραφικές Αναφορές:
André, K. και Pache, A. C. (2016). From caring entrepreneur to caring enterprise: Addressing the ethical challenges of scaling up social enterprises. Journal of Business Ethics, 133(4), 659-675.
Botek, A. (ό.η.). Trial by fire: Caregiving forges a new breed of entrepreneur. Aging Care. https://www.agingcare.com/articles/caregiving-skills-time-management-entrepreneur-153137.htm
Gardyne, A. D. (2020, December 25). How I started my business while also being my family’s caregiver.
Hermoney. https://hermoney.com/earn/entrepreneurship/how-i-started-my-business-while-also-being-my-familys-caregiver/
Heyworth-Thomas, E. M. και Jones, R. (2019). Social enterprise: bridging the gap between the statutory and third sector. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 20(2), 80-89.
Oneva (ό.η.). https://www.oneva.com/ Yamini, R., Soloveva, D. και Peng, X. (2020). What inspires social entrepreneurship? The role of prosocial motivation, intrinsic motivation, and gender in forming social entrepreneurial intention. Entrepreneurship Research Journal.

Αρέσει σε %d bloggers: