Jongeren verbinden voor een betere toekomst

Het COOPower-project loopt ten einde en organiseert een live discussie om de sociale economie en coöperatieve ondernemingen te vieren.
Stem in en neem deel aan onze online discussie met twee panels van gekwalificeerde sprekers die zich richten op:

  1. Jongeren en sociale economie – Werken in tijden van uitdaging. Jonge sociale ondernemers uit het VK, Cyprus en Kroatië zullen praten over wat het betekent om een bedrijf te hebben met een sociale impact, beste praktijken delen en de uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht.
  2. Beleidsvorming voor sociale economie – De situatie in de EU, Griekenland, Kroatië en Cyprus. Beleidsmakers uit de EU, Griekenland, Kroatië en Cyprus bespreken de huidige en toekomstige vooruitzichten van de sociale economie in de regio.

COOPower is een door de EU gefinancierd project dat meer bekendheid wil geven aan coöperaties en ondernemingen in de sociale economie als alternatieve, inclusieve en innovatieve benaderingen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, door praktische steun te verlenen aan jongeren in Cyprus, Griekenland, Hongarije en Kroatië. Het wordt uitgevoerd door de British Council in samenwerking met het secretariaat-generaal voor beroepsonderwijs, opleiding, een leven lang leren en jeugdzaken van het Griekse ministerie van onderwijs en religieuze zaken en Step Ri, het wetenschaps- en technologiepark van de universiteit van Rijeka in Kroatië.


Connect with us

© British Council
De internationale organisatie van het Verenigd Koninkrijk voor culturele betrekkingen en onderwijsmogelijkheden. Geregistreerd als liefdadigheidsinstelling: 209131 (Engeland en Wales) SC037733 (Schotland).

 %d bloggers liken dit: