Webinar over jonge verzorgers van ouders met geestelijke gezondheidsproblemen

Op 25 Oktober 2021 organiseerde Epioni een hybride evenement in Innovathens / Technopolis City of Athens gericht op jonge mantelzorgers die ouders hebben met mental health challenges. Het evenement werd verwelkomd door MEP mevrouw Elena Kountoura en er kwamen belangrijke sprekers aan het woord, zoals de psychiater Dr. Orestis Giotakos die het “zorg voor mijn hersenen”-perspectief besprak en Dr. Georgia Balta die het onderwerp “Ouders met psychische aandoeningen: de plaats van het kind” presenteerde.

De directeur van de Europese Federatie van Verenigingen van Families van Mensen met Mental Illness EUFAMI, Mr. John Saunders, sprak over depressie ervaren door gezinnen.

Mevrouw Stefania Buoni, voorzitter van de Italiaanse organisatie COMIP, sprak over de kinderen van ouders met geestelijke gezondheidsproblemen en zal suggesties en goede praktijken geven om hen te ondersteunen.

Het webinar werd gesteund door de Vereniging voor Sociale Psychiatrie P. Sakellaropoulos, Obrela, Edra, en het European Network of Active Living for Mental Health (ENALMH).

Sponsors: Lundbeck, Interamerican, en het Saronisch Nefrologisch Centrum.

Communicatie sponsors: https://healthdaily.gr, www.psychologynow.gr, www.iatronet.gr.

De bijeenkomst was onderdeel van het Share4Carers project met de volgende partners: Power of Life, EPIONI, Gaziantep University, COMIP, Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin, EUFAMI en Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro.

De groet van parlementslid Elena Kountoura:

Download het programma in PDF

Elena Kountoura – lid van het Europees Parlement hield de volgende toespraak:

Beste vrienden
Allereerst wil ik het Griekse netwerk van verzorgers EPIONI feliciteren met de organisatie van het evenement van vandaag, dat mensen bewust wil maken van de vele uitdagingen waarmee verzorgers van mensen met een chronische ziekte worden geconfronteerd. Vanuit mijn huidige functie als lid van het Europees Parlement, maar ook tijdens mijn politieke en professionele loopbaan, en door mijn vele jaren vrijwilligerswerk in organisaties voor sociale vraagstukken en de bevordering van de mensenrechten, ben ik mij terdege bewust van de moeilijkheden waarmee u wordt geconfronteerd en de niet aflatende strijd die u voert.
Ik wil ieder van u persoonlijk feliciteren, want uw werk en uw bijdrage zijn van onschatbare waarde, zowel binnen het gezin als voor de persoon voor wie u zorgt, en vergen voortdurend hard werken, financiële en emotionele kosten, persoonlijke opoffering en een sterk fysiek en mentaal uithoudingsvermogen. De pandemie heeft niemand van ons onberoerd gelaten, maar dat geldt des te meer voor u die, als gezondheidswerkers
als gezondheidswerkers, in de frontlinie van deze ongekende gezondheidsomstandigheden hebt gestaan. De impact van de geestelijke gezondheid is een uiterst kritiek aspect van de multidimensionale pandemiecrisis, en het Europees Parlement heeft deze beschreven als een “stille pandemie”.
De Europese Unie heeft de lidstaten opgeroepen hun inspanningen op te voeren om een dynamischer beleid inzake geestelijke gezondheid te voeren.
In dit verband moeten de staat, de verzorgingsstaat en de gezondheidszorg zich concentreren op de specifieke behoeften waarmee u als verzorgers te maken krijgt, zowel de behoeften die door de pandemie zijn ontstaan als de behoeften die al eerder bestonden en waaraan tot nu toe niet voldoende aandacht is besteed. En om op nationaal niveau de nodige institutionele veranderingen door te voeren om ervoor te zorgen dat u voldoende toegang hebt
tot diensten en structuren om aan deze behoeften te voldoen, maar ook om gerichte geïntegreerde ondersteuningsplannen uit te voeren om uw rechten op gezondheid, werk, onderwijs en opleiding en in het algemeen in uw dagelijks leven te waarborgen. Het is heel belangrijk dat u zich niet alleen en eenzaam voelt, en dat er een mechanisme is om uw eigen gezondheid en zorg te ondersteunen, zodat u kunt blijven geven aan mensen in nood.
Ter gelegenheid van mijn toespraak vandaag wil ik u verzekeren dat ik persoonlijk en mijn bureau u terzijde staan om samen te kijken naar de kritieke kwesties die u bezighouden en om uw standpunten en voorstellen op Europees niveau te steunen.
Ik wens u veel succes met uw werk.%d bloggers liken dit: