Διάσκεψη Κορυφής του Πόρτο (7-8.5.2021) για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Διάσκεψη Κορυφής του Πόρτο (7-8.5.2021) ήταν το υψηλό σημείο της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχευε στον καθορισμό της ευρωπαϊκής ατζέντας για την επόμενη δεκαετία και στη διασφάλιση ότι θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλον αφήνοντας κανέναν πίσω.

Η διάσκεψη κορυφής είχε ως στόχο να ενισχύσει τη δέσμευση των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το σχέδιο δράσης, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο, προτείνει ορισμένες πρωτοβουλίες και θέτει τρεις βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030:

Ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 78% στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Τουλάχιστον το 60% των ενηλίκων που παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης κάθε χρόνο
Μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό ή φτώχειας κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων 5 εκατομμυρίων παιδιών

https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/

Μάθετε περισσότερα για το σχέδιο δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/action-plan/Αρέσει σε %d bloggers: