Το Σχέδιο

Οι νέοι φροντιστές είναι παιδιά ή νέοι που φροντίζουν μέλη της οικογένειας που είναι άρρωστα ή ζουν με κάποια αναπηρία. Αναλαμβάνουν παρόμοιες ευθύνες φροντίδας με εκείνες των ενηλίκων οικογενειακών φροντιστών και χρειάζονται ειδική υποστήριξη. Ο σκοπός αυτού του έργου είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή των νέων φροντιστών με ιδιαίτερη έμφαση στις προσωπικές τους εμπειρίες, τον αντίκτυπο της φροντίδας, των αναγκών και των συμπεριφορών αντιμετώπισης και να προσφέρει εκπαίδευση κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε αυτη την ευάλωτη ομάδα.

Οι νέοι φροντιστές συχνά ξεχνιούνται ή αγνοούνται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους παρόχους υπηρεσιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Δεν περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία για την κοινοτική φροντίδα, την οικογενειακή φροντίδα και τα δικαιώματα των παιδιών και οι εμπειρίες και οι ανάγκες των νέων φροντιστών δεν αναγνωρίζονται ρητά στις κοινωνικές πολιτικές. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ευθυνών φροντίδας στην υγεία ή την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων φροντιστών πρέπει να τεκμηριωθούν περαιτέρω. Αρκετές μελέτες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία Eurocarers, αναφέρουν ότι πολλοί νέοι σε οικογένειες με χρονίως πάσχοντα μέλη συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στη φροντίδα. Λόγω αυτής της ευθύνης, περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στο σπίτι. Αν και η φροντίδα που παρέχουν είναι απαιτητική οι νέοι δεν μοιράζονται εύκολα τις συνθήκες φροντίδας των συγγενών τους με συνομηλίκους τους. Επίσης, δεν αυτοπροσδιορίζονται ως νέοι φροντιστές. Έτσι, οι ευκαιρίες κοινωνικοποίησης που έχουν είναι περιορισμένες. Αυτά τα παιδιά, οι έφηβοι ή οι νέοι, θα ήθελαν να ζήσουν μια «φυσιολογική ζωή». Δίνουν όμως προτεραιότητα στις ανάγκες των μελών της οικογένειάς τους έναντι των δικών τους.

Οι νέοι φροντιστές χρειάζονται επαγγελματική υποστήριξη, η οποία αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες των μελών της οικογένειάς τους.
Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι άτομα που με την επιχειρηματική ιδέα τους δίνουν νέες λύσεις σε κάποιο υπάρχον κοινωνικό πρόβλημα. Αυτά τα άτομα είναι διατεθειμένα να αναλάβουν το ρίσκο να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία μέσω των πρωτοβουλιών τους. Ένας κοινωνικός επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να ξεκινήσει μια επιχείρηση με ευρύτερο κοινωνικό όφελος και όχι μόνο για την αναζήτηση κερδών. Δεν είναι σπάνιο οι άνθρωποι που έχουν οικογενειακό ιστορικό ασθένειας ή αναπηρίας στην οικογένειά τους να αναγνωρίζουν ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα.

Προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη και παρεμβάσεις σε αυτήν την κατηγορία των νέων, είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες να λαμβάνουν υπόψη το οικογενειακό ιστορικό.

To πρόγραμμα Social Entrepreneurship Skills to Young CAREgivers of people with chronic Illness (SESYCARE) έχει στόχο στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την υποστήριξη της εκπαίδευση των νέων φροντιστών (young caregivers) σε δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Κατά την διάρκεια των 23 μηνών του σχεδίου θα ενημερώσουμε επαγγελματίες που εργάζονται με νέους φροντιστές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως είναι το Erasmus for Young Entrepreneurs) μέσω των οποίων θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Έναρξη σχεδίου: 14.12.2020
Συνολική διάρκεια: 23 μήνες
Λήξη σχεδίου: 13.11.2022
Εθνική Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Χρήσιμα Έγγραφα:

O οδηγός καλών πρακτικών που ανέπτυξαν οι εταίροι του προγράμματος SESYCARE

 Ο Χάρτης των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη

Αρέσει σε %d bloggers: